Zespół

Lekarz weterynarii Agnieszka Rosłońska:

- absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
- szczególne zainteresowania: choroby wewnętrzne, diagnostyka kliniczna i obrazowanie (USG), położnictwo

Lekarz weterynarii Jakub Rosłoński:

- absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
- szczególne zainteresowania: choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna i radiologia.
- zamierza wkrótce podjąć studia specjalizacyjne w zakresie chirurgii i ortopedii małych zwierząt

Mając świadomość, że aby utrzymać odpowiednio wysoki poziom wiedzy oraz jakość świadczonych usług należy nieustannie podnosić swoje kwalifikacje, utrzymujemy kontakt z najważniejszymi placówkami weterynaryjnymi w kraju i za granicą. Pozostajemy otwarci na najnowsze technologie leczenia zwierząt.

 
  czwartek, 16 sierpnia 2018 r.